درباره خانواده

بازماندگان عزیز خواجه فتح اله

خوشحالم که بعد از مدتها صرف وقت و با همکاری بسیاری از شما، این شجره نامه خانوادگی برای استفاده همگان آماده شده است.

 

هدف این شجرنامه عبارت است از:

1-آشنایی بیشتر همه فامیل با یکدیگر

2-آگاهی از وجود یکدیگردر هر گوشه دنیا

3-انتقال و ارتباط این شبکه بزرگ خانوادگی به نسل آینده

 

این شجرنامه بطور حتم دارای کمبود و نقایص است که برای رفع و تکمیل آنها احتیاج مبرم به همکاری و یاری همگی شما را دارد. وظیفه و مسئولیت افراد هرخانواده است که:

1-بدقت لیست موجود را بررسی و هرنوع نقص و یا کمبود اطلاع داده شود.

2-هرگونه تغییری در خانواده را به صورت تولد، ازدواج، جدایی، و یا مرگ را در اسرع وقت در اختیاربنده قرار دهید.

 

بنده آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و یا ایده جدید برای تکمیل بهتر و بیشتر این شجرنامه هستم و می توانید از یکی از طریق ذیل با بنده در تماس باشید.

 

خسرو اسدی

Tel: 818-521-4969

Email: eihc4929@aol.com